Lãnh đạo các đơn vị

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

   
1

Khổng Trung Thắng 

Chủ tịch   
2

Phạm Hồng Mạnh 

Thư ký   

BAN GIÁM HIỆU

 

 

3

Trang sĩ Trung

Hiệu trướng

 

4

Trần Doãn Hùng

Phó Hiệu trướng

 

5

Quách Hoài Nam

Phó Hiệu trường

 

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

 

6

Tô Văn Phương

Trưởng phòng

 

7

Trương Trọng Ảnh

Phó Trưởng phòng

 

8

Phạm Thanh Nhựt

Phó Trưởng phòng

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

 

9

Đặng Xuân Phương

Trưởng phòng

 

PHÒNG ĐBCL&KT

 

 

10

Đinh Đồng Lưỡng

Trưởng phòng

 

11

Nguyễn Vĩnh Trung

Phó Trưởng phòng

 

PHÒNG KHOA HỌC VẢ CONG NGHỆ

 

 

12

Vũ Kế Nghiệp

Trưởng phòng

 

13

Trần Thị Mỹ Hạnh

Phó Trường phòng

 

PHÒNG HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

 

 

14

Nguyền Thị Ngân

Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng

 

PHÒNG CÓNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SV

 

 

15

Tổng Văn Toản

Trưởng phòng

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

 

16

Trằn Đức Lượng

Trưởng phòng

 

17

Trương Thị Mai Hương

Phó Trưởng phòng

 

18

Lê Việt Phương

Phó Trưởng phòng

 

19 Nguyễn Thế Hân 

Phó Trưởng phòng 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

 

20

Hồ Thành Sơn

Trưởng phòng

 

21

Nguyễn Thị Hiển

Phó Trưởng phòng

 

22

Nguyễn Mai Trung

Phó Trưởng phòng

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG 

   
23

Bùi Quang Thỉnh 

Giám đốc   
24

Phạm Bá Linh 

Phó Giám đốc   

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH 

   
25

Nguyễn Văn Hòa 

Giám đốc   

TRUNG TÂM QHDN&HTSV 

   
26

Đỗ Quốc Việt 

Giám đốc   

TRUNG TÂM PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC 

   
27 Nguyễn Văn Hân  Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm   

TRUNG TÂM NC&CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

   
28

Phạm Văn Đạt 

Giám đốc   

TRUNG TÂM NC GIỐNG &DBTS

   
29

Trần Vỹ Hích 

Giám đốc   

TRUNG TÂM NC&PHÁT TRIỂN CNPM 

   
30

Đặng Văn Thư 

Giám đốc   

TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

31

Trần Minh Văn

Tổ trưởng

 

THƯ VIỆN

 

 

32

Nguyễn Quý Hoàn

Giám đốc

 

33

Vũ Thị Trang 

Phó Giám đốc